Állásfoglalás az Európai Parlament migrációról szóló véleményével szemben
2017.12.12

"A magyar Országgyűlés elutasítja, hogy állandó betelepítést és kötelező szétosztást indítsanak el az európai nemzetek kárára. Bevándorlók állandó behozatala és kötelező kvóta alapján történő szétosztása visszafordíthatatlanul megváltoztatná Európa jövőjét és kultúráját. A magyar Országgyűlés elutasítja a bevándorlók beáramlásának felgyorsítását, és a csoportban történő áthelyezést."

"DR. RÉPÁSSY RÓBERT, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Képviselőcsoportunk támogatja az országgyűlési határozati javaslat elfogadását. Amikor ma az országgyűlési képviselők szavaznak, többek között erről is határoznak.

Szeretnék néhány idézetet felolvasni abból az országgyűlési határozati javaslatból, amely előttünk fekszik: „A magyar Országgyűlés elutasítja, hogy állandó betelepítést és kötelező szétosztást indítsanak el az európai nemzetek kárára. Bevándorlók állandó behozatala és kötelező kvóta alapján történő szétosztása visszafordíthatatlanul megváltoztatná Európa jövőjét és kultúráját. A magyar Országgyűlés elutasítja a bevándorlók beáramlásának felgyorsítását, és a csoportban történő áthelyezést.” „A magyar Országgyűlés elutasítja, hogy a tagállamok megbüntetésével kényszerítsék ki a bevándorlók befogadását.” „A magyar Országgyűlés elvárja az Európai Uniótól, hogy tartsa tiszteletben Magyarország szuverenitását, valamint a magyar emberek népszavazáson kinyilvánított akaratát a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról.”

Tisztelt Ház! Eddig az idézet abból az országgyűlési határozati javaslatból, amely előttünk fekszik. Ennek az indoklása tartalmazza a Németh Szilárd elő­terjesztő által is elmondottakat, amely szerint az Európai Parlament 2017. november 16-ai ülésén fo­gadott el egy olyan határozatot, amely hivatalos nevén a dublini reformhoz fűzött vélemény, valójában egyébként egy terv végrehajtása úgy, ahogyan azt ismertette képviselőtársam. Az Európai Parlament döntése nemcsak olyan álláspontokat tartalmaz, amit később végre fognak hajtani, hanem egy politikai nyilatkozat is az Európai Parlament döntése, hiszen az Európai Parlament ezzel az európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó álláspontot, mandátumot adott a saját tárgyalóinak. Tehát egy politikai deklarációról van szó, úgy gondolom, hogy nincs is ennél hatásosabb eszköz a Magyar Országgyűlés kezében, mint hogy a Magyar Országgyűlés válaszol erre az európai parlamenti határozatra.

Szomorú valóban, hogy olyan pártok képviselői, akik az Európai Parlamentben megszavazták ezt a határozatot, azok ma nem vesznek részt a vitában. Még kíváncsian várjuk a délutáni szavazásukat, de a jelen állás szerint az úgynevezett baloldali ellenzéket nem érdekli Magyarország megvédése.

Az Európai Parlament határozatával szembe kell állítanunk egy olyan világos állásfoglalást, világos feladatot és kötelezettséget, amely kimondja, hogy a Magyar Országgyűlés elutasít minden olyan kényszert, amely a szuverenitásunkat ‑ beleértve Magyarország szuverenitását és beleértve a magyar parlament szuverenitását ‑ korlátozná. Nem fogadjuk el, hogy olyan döntéseket hozzanak helyettünk, amely a Magyar Országgyűlés hatáskörébe tartozna. Nem fogadjuk el, hogy zsarolják, mi több, büntetéssel fenyegessék Magyarországot, ha a magyar parlament másként dönt ezekben a kérdésekben.

Jól tudjuk az előzményeket, az előzményekben már a Magyar Országgyűlés több olyan döntést, törvényt, határozatot, akár politikai állásfoglalást is hozott, amellyel világossá tette, hogy a Magyar Országgyűlés nem mondott le arról a jogáról, hogy meghatározza, hogy Magyarországon a magyar lakosság kikkel akar együtt élni. Erről a Magyar Országgyűlés sohasem mondott le, ezt nem értelmezzük úgy, hogy ezt a hatáskörünket együtt gyakorolnánk az Európai Unióval. Hiszen Alaptörvényünk szerint a magyar állam sohasem mondott le a szuverenitásáról, a szuverenitásába tartozó néhány hatáskörét együtt gyakorolja az európai intézményekkel, az Európai Parlamenttel vagy az Európai Tanáccsal.

Tehát olyan hatásköröket akar tőlünk elvenni az Európai Parlament vagy akár az európai bürokrácia, amely hatáskörökről sohasem mondtunk le. És erkölcstelennek is tartjuk és felháborítónak is tartjuk, hogy bármely embertársunkról, legyen az akár olyan személy, aki harmadik országbeli, tehát nem az Európai Unió tagállamaiból származik, tehát harmadik országbeli személyekkel sem lehet úgy bánni, hogy csoportosan áthelyezik őket, kényszerlakóhelyet jelölnek ki nekik, vagy úgy bánnak velük, mintha deportálásra ítélték volna őket. Egyszerűen elfogadhatatlan az a magatartás, hogy az Európai Unió intézményei meg akarják határozni bárkinek, hogy hol éljen.

Természetesen Magyarország nem mondta fel a menekültügyi egyezményeket, Magyarország a menedékkérőket az európai rend és a magyar törvények szerint befogadja, azok, akik valóban jogosultak a menekültstátuszra, azokat Magyarország védelmezi, de akik nem jogosultak menekültstátuszra, azokról mi magunk szeretnénk dönteni, és nem az Európai Unió intézményeinek a döntésére várunk, hogy ők hol éljenek. Ha Magyarország úgy dönt, hogy a menedékkérőknek menedéket nyújt, de akik gazdasági okokból akarnak bevándorolni Európába vagy Magyarországra, őket nem szívesen látjuk, vagy legalábbis megválogatjuk, hogy kikkel szeretnénk együtt élni, ez szerintem minden ország természetes önvédelme, és nem lehet azt mondani, hogy ez valamifajta, az emberi jogokkal szembeni szembenálló magatartás lenne.

Tehát, tisztelt Ház, az országgyűlési határozat azon túl, hogy lefektet bizonyos elveket, bizonyos értékeket, ha úgy tetszik, deklarációkat kimond az Országgyűlés a határozat elfogadásával, azon túl a Magyar Országgyűlés felszólítja Magyarország Kormányát, hogy ne engedjen az Európai Parlament és az uniós bürokrácia nyomásának, és védje meg hazánk alapszerződésekben garantált jogait. Tehát nagyon fontos, hogy mi az alapszerződések talaján állunk, mi az Európai Uniót létrehozó alapszerződések talaján állunk, mi úgy gondoljuk, hogy ami ebben az ügyben történik, az nem az alapszerződésekből következik, az az alapszerződések megsértése. Tehát valójában az uniós jogot mi tartjuk tiszteletben és nem azok, akik kényszeríteni akarnak uniós tagállamokat bizonyos döntések elfogadására.

Tisztelt Képviselőtársaim! A tegnapi előzetes tárgyaláson, amikor a Törvényalkotási bizottság meg­tárgyalta ezt a határozati javaslatot, akkor felmerültek bizonyos módosítási igények. Szeretném elmondani előre az álláspontunkat, hogy ezzel kapcsolatban mit gondolunk. A Jobbik országgyűlési képviselőcsoportja, bár döntő részben egyetért az országgyűlési határozati javaslattal, két ponton módosítást kíván benyújtani. Az egyik kérdés az úgynevezett letelepedési kötvények ügye, a másik kérdés pedig ‑ furcsa módon ‑ annak az összehangolt tervnek az elnevezése, ami alapján cselekszik az Európai Parlament.

Az első kérdésben, a letelepedési kötvények ügyében világos az álláspontunk, és az is világos, hogy az Európai Parlament határozata nem foglalkozik a letelepedési kötvények ügyével, ezért értelmetlen arra ebben a határozatban reagálni. Tehát, hogy úgy mondjam, ez egy oda nem illő módosítási javaslata, a tárggyal össze nem függő módosítása javaslata a Jobbiknak. Kérjük, hogy a Jobbik vizsgálja felül az álláspontját, nem azt az álláspontját, amit a letelepedési kötvények ügyében vall, hanem azt az álláspontját vizsgálja felül, hogy vajon ebben a határozatban van‑e ennek a helye vagy sem. Szerintünk a határozat világos és kerek, és az Európai Parlament november 16-ai ülésén elfogadott határozatra reagál.

Másrészt, hogy minek nevezzük ezt a bizonyos tervet. Szerintem abban egyetértünk, és úgy látom, a Jobbik javaslataiban is az állapítható meg, hogy tervszerű magatartásról van szó. Tehát ők is elfogadják, hogy valamilyen terv, valamilyen logika mentén haladnak ezek a lépések. Most már csak az a kérdés, hogy ki a névadója ennek a tervnek. Én azt hiszem, talán a Jobbik számára mégsem presztízskérdés, hogy Soros Györgyöt azzal védje meg, hogy az ő neve kikerüljön ebből a határozatból. Kérem, hogy a jobbikosok térjenek vissza ahhoz az álláspontjukhoz, amit korábban vallottak, na, nem olyan durván, Soros Györggyel szemben, nem olyan durva álláspontot szeretnék tőlük kérni, csak azt, hogy legalább ne ez legyen az akadálya annak, hogy megszavazzák az országgyűlési határozatot. Fogadják el, hogyha a parlament többsége ezt a tervet nevén akarja nevezni, annak akarja nevezni, ami, és, kérem, hogy ne önök védjék meg Soros György személyiségi jogait azzal, hogy ne szerepeljen egy ilyen határozatban.

Tisztelt Ház! Előrebocsátottam tehát, hogy hogyan állunk a módosító javaslatokhoz, kérem tisztelettel, hogy a frakcióm támogatásával együtt az egész Országgyűlés támogassa ezt az országgyűlési határozatot. Köszönöm szépen a szót. (Taps a kormánypártok soraiból.)"

Országgyűlési Napló