Hogyan tudjuk megvédeni nemzetközi fórumokon a jogi határzár intézményét?
2017.03.20

Március 14-én az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéletet hozott, és fejenként 10 ezer euró, azaz több mint 3 millió forint igazságos elégtételre kötelezte Magyarországot, amiért két bangladesi menedékkérőnek egy napot kellett várakoznia a menedékkérelmének elbírálására a röszkei tranzitzónában.

"Jól hallották képviselőtársaim: nem hónapokig vagy évekig kellett várniuk a menedékkérőknek, mint nyugat-európai vagy skandináv országokban, hanem néhány órát voltak csak bizonytalanságban a kérelmük elfogadása tekintetében.

- Ugyanígy a menekültügyi határozat bírósági felülvizsgálata három hét alatt megtörtént, ez idő alatt a menedékkérők már régen elhagyták Magyarország területét, és továbbálltak úti céljuk felé. Tehát egynapi, tranzitzónában eltöltött várakozás 3 millió forintot ér a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság szerint úgy, hogy Magyarország mindenben az Európai Unió joga szerint járt el. Mind a tranzitzónában való ügyintézés, mind a biztonságos harmadik ország meghatározása az Európai Unió jogával összhangban történt! Ha ez nem így lenne, az Európai Unió Bizottsága már rég kötelezettségszegési eljárást indított volna Magyarország ellen!

- Államtitkár Úr! Kérdezem én:

- Ilyen körülmények között hogyan tudja megvédeni a kormány a jogi határzár intézményét a nemzetközi fórumokon, miközben az Európai Unió Bizottsága nem emelt kifogást az Európai Unió egyik rendeletének végrehajtása ügyében?

Dr. VÖLNER PÁL, (Igazságügyi Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Valóban, az Emberi Jogok Európai Bírósága kedvezőtlen döntést hozott Magyarország számára. Gyakorlatilag egy szélsőséges emberi jogi jogértelmezés útján juthatott el eddig a döntésig! Az ítélet azonban nem végleges. Az emberi jogok európai egyezményének 43. cikke (2) bekezdése értelmében a felek három hónapon belül, jelen esetben június 14-ig kérhetik az ügynek a bíróság Nagykamarája elé terjesztését, ha az ügy az egyezményhez vagy az ahhoz kapcsolódó jegyzőkönyvek értelmezését vagy alkalmazását érintő lényeges kérdést vagy egy, egyébként általános jelentőségű lényeges kérdést vet fel.

- A képviselő úr által említett uniós szabályozás szerintünk eléri ezt a mértéket, tehát mindenképpen jogos a felülvizsgálat beterjesztése. Erről a kérelemről a bíróság öttagú bírói testülete határoz, amely az eddigi tapasztalatok alapján akkor támogatja az ügyek Nagykamara általi felülvizsgálatát, amennyiben az ügy új jogi kérdéseket vet fel, vagy az esetjog belső koherenciáját érinti, a kamara ítélete lényegesen eltér a korábbi esetjogtól, a korábban kifejtett elvek pontosításának szükségességét veti fel, esetleg európai vagy globális jelentőségű kérdéseket érint.

- Álláspontunk szerint a migráció kérdése európai jelentőségű, önmagában ez is megalapozhatja a Nagykamara felülvizsgálatát. Magyarország mindig betartotta a nemzetközi szerződéseket, a jövőben is ennek megfelelően fogunk eljárni. Természetesen az ítélettel nem értünk egyet, és a felülvizsgálatot határidőben benyújtjuk. Megjegyezném még: az ítélettel érintett jogi szabályozás az Alaptörvénnyel összhangban van, alkotmányellenességét az Alkotmánybíróság nem állapította meg. Az Országgyűlés nemrégiben fogadta el a szigorítását, amit elnök úr is aláírt, hamarosan a Magyar Közlönyben megjelenik és hatályba lép.

Dr. RÉPÁSSY RÓBERT: - Tisztelt Ház! Azért is jelentős ez az ügy, ez a jogi kérdés, mert a tranzitzónát úgy tudnám önöknek leírni, mint a repülőtéri tranzitvárót. Tehát mindaddig, amíg a magyar hatóságok nem engedélyezik valakinek Magyarországra való belépését, a tranzitváróban kell várakoznia. Most képzeljék el, hogy az európai emberi jogi bíróság szerint ez a tranzitzónában való várakozás jogellenes fogva tartás, és ahogyan mondtam, egy nap 3 millió forintba került a magyar államnak, a magyar adófizetőknek!

- Tehát arra biztatom a kormányt, hogy mindenképpen tegyen meg mindent azért, hogy megvédje álláspontunkat! Védje meg, mert a vége az lesz, hogy még a repülőtéri tranzitváróban várakozóknak is fizetnünk kell azért, hogy nem léphetnek be Magyarországra! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Dr. VÖLNER PÁL: - Ahogy képviselő úr is említette: az ítélet abszurditását bizonyítja, hogy bármelyik magyar állampolgár vállalna ennyi kellemetlenséget 3 millió forint ellenében, ha ez jogsérelemnek minősül. Hangsúlyozni kell: az ítélet által megkérdőjelezett magyar szabályozás uniós jog alapján épült föl, tehát az uniós jog és az ítélet is konfliktusban áll egymással! Gyakorlatilag az ítélet megállapításai az uniós menekültügyi szabály alapvető működését veszélyeztetik. Sőt, tágabb kontextusban ez az ítélet kétségbe vonja az uniós tagállami vezetők által meghatározott, a migrációs válságkezelésre vonatkozó politikai irányvonalat is, amelynek alapja a külső határok feletti kontroll biztosítása és az illegális migrációs hullám megállítása.

- Összességében tehát minden, jog által biztosított lehetőséget meg kívánunk ragadni annak érdekében, hogy meg tudjuk védeni a jogi határzár intézményét, és ezzel az Európai Unió és a magyar állampolgárok védelmét szolgáljuk! (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)"

gondola.hu / Országgyűlési Napló