Az emberkereskedelemről tanácskoztak Bukarestben
2016.09.28

A londoni székhelyű Emberkereskedelem elleni küzdelemmel foglalkozó Alapítvány a román parlament együttműködésével 2016. szeptember 27-28-án Bukarestben politikai szemináriumot szervezett az emberkereskedelem, illetve a modernkori rabszolgaság elleni küzdelem témakörében. Az eseményen, amelyen a magyar Országgyűlés, az Egyesült Királyság Lordok Háza, a román Képviselőház, a bolgár parlament, a szerb parlament képviselői, valamint Ukrajna és Moldova bukaresti diplomatái vettek részt, az Országgyűlést Dr. Répássy Róbert és Dr. Bárándy Gergely, a Törvényalkotási bizottság alelnökei, az Igazságügyi bizottság tagjai képviselték.

Florin Iordache, a román Képviselőház elnöke köszöntőjében utalt az esemény témáját adó kérdés jelentőségére, és az Emberkereskedelem elleni Parlamenti Csoport tevékenységét méltatta. Anthony Steen, az Emberkereskedelem elleni küzdelemmel foglalkozó Alapítvány elnöke, aki korábban a brit Képviselőház tagja volt, expozéjában a modernkori rabszolgaság folyamatosan növekvő problémájára hívta fel a figyelmet. Úgy vélte, hogy az emberkereskedelem elleni fellépésnek a következő célokat kell megvalósítania: fel kell kutatni és börtönbe kell juttatni azokat a személyeket, akik az emberkereskedelemmel foglalkoznak, továbbá az általuk szerzett pénzt az áldozatoknak kell átadni.

Dr. Répássy Róbert hozzászólásában ismertette Magyarország erőfeszítéseit az emberkereskedelem elleni küzdelem tekintetében, és bemutatta a kapcsolódó hazai szabályozást, különös tekintettel az Alaptörvényre és a Büntetőtörvénykönyv vonatkozó rendelkezéseire. A bizottsági alelnök ismertette a gyakorlati együttműködést is, külön kiemelve a nemzeti koordinációs mechanizmust, Magyarország emberkereskedelem elleni stratégiáját, valamint a hazai áldozattámogató rendszert.

A találkozó során elhangzottakra reagálva Dr. Bárándy Gergely arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar Országgyűlésben eddig az egyes parlamenti bizottságok, illetve azok albizottságai foglalkoztak az emberkereskedelem egyes szegmenseivel. Megfontolandónak tartotta annak átgondolását, hogy – a magyar jogszabályok, elsősorban az Országgyűlésről szóló törvény és a Házszabály alapján – milyen bizottság/albizottság felállítására nyílhat még lehetőség.

Human Trafficking Foundation / OGY