Új közigazgatási eljárási törvények a Ház előtt
2016.10.11

Répássy Róbert (Fidesz) szerint a jogállamiságot erősítő, a közigazgatási ügyek bírói felülvizsgálatát szélesítő javaslatokról van szó, támogatni fogják azokat. Szerinte az új közigazgatási rendtartással rövidebb, egyszerűbb és végrehajthatóbb lesz a szabályozás.

Az általános közigazgatási rendtartásról és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvényjavaslatok együttes általános vitájával folytatta keddi ülését az Országgyűlés.  

Trócsányi: a közigazgatási reform megkoronázása a közigazgatási eljárásokról és perrendtartásról szóló javaslat 

A közigazgatás reformjának megkoronázásaként a közigazgatási hatósági eljárásokat és a közigazgatási bíróságok eljárásait szabályozzák újra az általános közigazgatási rendtartásról és a közigazgatási perrendtartásról szóló javaslatok - mondta Trócsányi László igazságügyi miniszter a törvényjavaslatok általános vitájában.

Trócsányi László jelezte: mindkét tervezet kidolgozásában részt vett egy-egy, a tudomány, az igazságszolgáltatás, a központi és a kerületi közigazgatás képviselőiből álló kodifikációs bizottság, majd az elkészült dokumentumokat 2016 áprilisában társadalmi vitára bocsátották.

Felidézte: 1949-ben megszűnt Magyarországon a közjogi bíráskodás, a szocialista időszak megtörte ennek hagyományait, így a közel 50 éves kihagyás miatt a közjogi bíráskodás kultúrája nem rendelkezik olyan háttérrel, mint a civil vagy a büntetőjogi bíráskodás. Hozzátette: 1991 óta számos szervezeti változtatás következett be, a közigazgatási pereket különböző fórumokhoz telepítették, így állandóságról "nem nagyon beszélhetünk" az elmúlt 25 évben. Mint mondta: a közigazgatási jog területén sem volt állandóság, a közigazgatás eszközrendszere, szervezetrendszere és működése is a hatalmas változásokon esett át, így ezekre tekintettel szükséges a közigazgatási eljárásjog és perjog megújítása.

Hangsúlyozta: a közigazgatási hatósági eljárások és a perjog egymással szorosan összefügg, egymás kiegészítve működnek, egyben alkotják a jogvédelmi hálót és egyfajta egyensúlyi helyzetben állnak. Szerinte mára eljutottunk oda, hogy új egyensúlyi helyzetet kell teremti a két eljárásjog között, ezért párhuzamosan folyt a két javaslat kidolgozása. Úgy vélte: a két javaslat együtt, rendszerszerűen megújítva biztosítja a közigazgatás törvényes működését és az ügyfelek tisztességes eljárásokhoz való jogának érvényesülését.

A miniszter részleletesen ismertette a két törvényjavaslatot. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló javaslatból azt emelte ki: az új szabályozás közérthetőbb és áttekinthetőbb lesz az ügyfelek és ügyintézők számára is, hiszen az új törvény terjedelemben negyede lesz a most hatályos közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvénynek, amelyet szinte minden rendelkezését módosították már 2004-es elfogadása óta. A javaslat jövőbe mutató, jelentős újításának nevezte a sommás eljárási forma létrehozását, amelynek lényege, hogy ha a kérelem benyújtásakor minden szükséges bizonyíték rendelkezésre áll, akkor akár azonnal vagy 8 napon belül kell döntenie a hatóságnak. Az automatikus döntéshozatali eljárásban pedig 1 napon belül dönt a hatóságnak - tette hozzá.

Elmondta: mivel a jelenlegi 21 napos ügyintézési határidő ésszerűen tovább nem csökkenthető, ezért a javaslat 60 napos bruttó ügyintézési határidőt hoz létre, ami csak az ügyfél mulasztása miatt hosszabbodhat meg.

Kiemelte: a javaslat hatékonyabbá teszi a sok hatóság közreműködését feltételező eljárásokat egy főhatóság kijelölésével, így például gyermek születésekor elég lesz egy hatósággal felvenni a kapcsolatot, az anyakönyv, a lakcímkártya, az adókártya és a családtámogatás igénybe vétele miatt. A javaslat így valódi egyablakos ügyintézést tesz lehetővé az ügyek széles spektrumában - hangsúlyozta. A javaslat a jogorvoslat témakörében lehetőséget ad arra, hogy a döntéshozó hatóság érdemben megvizsgálja és maga orvosolja a törvénysértést.

A miniszter a közigazgatási perrendtartással kapcsolatban fontos újításnak tartotta a büntető és polgári ítélkezésben már bevett differenciált hatáskör telepítés bevezetését. Mint mondta, a kiemelt jelentőségű ügyek elsőfokon egy magasabb bírósági fórum előtt indulnak és e körbe sorolja a tervezet az országos illetékességgel eljáró, a kormány irányítása alatt nem álló közigazgatási szervek tevékenységével kapcsolatos közigazgatási pereket, a gyülekezési jog gyakorlásával kapcsolatos közigazgatási pereket, a köztestületekkel kapcsolatos pereket és egyes választási jogvitákat.

A szakmaiság emelése érdekében a tervezet visszaállítja a tanácsban való eljárás elsődlegességét, de figyelembe veszi az ügyek eltérő súlyát is. A tervezet ezért az eredeti egyesbírói hatáskörök szabályozásával lehetővé teszi, hogy differenciáltan, a kisebb nehézségű ügyek meghatározott csoportjainál eleve egyesbíró járjon el a perben, egyúttal lehetőséget biztosít arra, hogy a tanács is elrendelhesse az ügy egyesbíró elé utalását - foglalta össze a javaslat rendelkezéseit.

Fidesz: erősítik a jogállamot a javaslatok

Répássy Róbert (Fidesz) szerint a jogállamiságot erősítő, a közigazgatási ügyek bírói felülvizsgálatát szélesítő javaslatokról van szó, támogatni fogják azokat.

Rögzítette, a törvényjavaslatoknak nem tárgya a közigazgatási bíróságok szervezete.

Szerinte az új közigazgatási rendtartással rövidebb, egyszerűbb és végrehajthatóbb lesz a szabályozás.

Beszélt arról, hogy az ügyfél nyilatkozata ellentétes bizonyíték hiányában elsődleges bizonyítási eszközé válhat, és arról is szólt, hogy erősítik a hatóságok együttműködését.

Répássy Róbert kitért arra, ha a javaslatot elfogadják, csak nagyon kivételes esetben lehet kizárni a bírósági felülvizsgálatot. Az is lehetővé válik, hogy a hatóság a keresetlevél alapján maga orvosolja a döntését. Megjegyezte, a bíró a jövőben nem csak kivételesen változtathatja meg a jogszabálysértő közigazgatási döntést.

Elmondta azt is, hogy a perrendtartásba kerülnek az önkormányzati rendeletalkotással kapcsolatos normakontroll szabályai.

MTI / Webrádió