Megkezdte az új polgári perrendtartás vitáját az Országgyűlés
2016.09.13

Répássy Róbert, a Fidesz vezérszónoka a keddi általános vitában arról beszélt, hogy a polgári perrendtartás megújításával újabb fontos állomásához érkezett Magyarország jogrendszerének megújítása, amelyik 2011-ben az új alaptörvény elfogadásával kezdődött. A javaslat jelentősen javíthatja az igazságszolgáltatás hatékonyságát, ami a jogállamiság kulcsa.

A parlamentben megkezdődött az új polgári perrendtartás vitája. Az igazságügyi miniszter szerint az új törvény a jogvita eldöntése során nagy hangsúlyt fektet a felek rendelkezési jogára és a bírónak is aktív szerepet szán. Az ellenzék kifogásolta, hogy kevés időt kaptak a tervezet áttekintésére.

Trócsányi László szerint a bíró feladata az új törvény szerint nem korlátozódik csupán a döntés meghozatalára, hanem az anyagi pervezetés új szabályaiból következően közrehat a jogvita kereteinek meghatározásában. A javaslat 11 részből, 47 fejezetből és 633 paragrafusból áll.

Trócsányi László közölte, a Pp. célja a perhatékonyság rendszerszintű megvalósítása, a perelterelés, a felek közötti egyeztetést előmozdító szabályok kiépítése, az osztott per bevezetése, a perkoncentrációt biztosító eljárási szabályok megteremtése, a törvényszéken indult perekben a kötelező jogi képviselet előírása, a társult per szabályainak megalkotása. Már a törvényjavaslatot előkészítő koncepció döntött a közigazgatási bíráskodás külön törvénybe való szabályozásáról, függetlenül annak szervezeti kereteiről. A javaslat előkészítése folyamatban van - jelezte. Hozzátette: a munkaügyi bíráskodás eljárási szabályai továbbra is a Pp.-ben maradnak, és fennmarad az ülnökrendszer is.

Trócsányi László az eljárást gyorsító rendelkezések közül kiemelte a hatékony jogérvényesítés kereteinek biztosítását, a tervezhető permenetet. A legfontosabb beadványok - keresetlevél, ellenkérelem, ellenkövetelés - tartalmát a javaslat pontosan meghatározza, ez elősegíti, hogy a lényeges kérdésekre koncentrálódjanak az iratok. Hozzátette: a jogi képviselő nélkül eljárókat segítik a formanyomtatványok, amelyekkel elkerülhető a hiánypótlás, ami elhúzza a pert. Szerinte a perhatékonyságot biztosítja az ellenkérelem, a viszontkereset írásbeli előterjesztésének előírása, illetve az, hogy a nem védekező alperessel szemben tárgyalás tartása nélkül kibocsátható a bírósági meghagyás.

Fontos a perelhúzódás elkerülése szempontjából a keresetváltoztatás, viszontkereset korlátozása. Kitért arra, hogy a kötelező fizetési meghagyásos ügyek értékhatárának hárommillió forintra való emelése csökkenti a peres ügyek mennyiségét.

Trócsányi László az alapelvek közül fontosnak nevezte, a felek eljárás-támogatási, igazmondási kötelezettségét. A javaslat legfontosabb újítása az osztott perszerkezet bevezetése. Ennek két része: a perfelvételi és az érdemi tárgyalási szak; a perfelvételi szakon nagy hangsúly van, ekkor határozzák meg a jogvita kereteit, tartalmát. Hozzátette: a perfelvétel során van lehetősége a feleknek a tény- és jogállításaikat, a kérelmeiket, ellenkérelmeiket módosítani. Közölte azt is, a törvényszéknek általános hatásköre lesz, és ezen a bíróságon kötelező lesz a jogi képviselet. A kódex az egységes perrendet a bonyolult ügyekben eljáró törvényszékekre határozza meg, és ahhoz képest tartalmaz könnyítést a járásbíróságokra - mondta.

A javaslat általános jelleggel rögzíti, a jogsértő bizonyítékok - amelyet az élethez, a testi épséghez fűződő jog megsértésével vagy erre irányuló fenyegetéssel szereztek meg - a perben nem használhatóak fel - mutatott rá. Hozzátette: más esetekben a bizonyíték felhasználásáról a bíróság dönt. Akkor lehet indokolt a felhasználás, ha a fél más módon nem tudja állításait bizonyítani, de ez nem mentesíti a felet a büntetőjogi, szabálysértési és polgári jogi következményektől - hangsúlyozta.

A miniszter elmondta, megújul a szakértői bizonyítás is, a félnek választania kell, hogy megbízott magánszakértőt, más eljárásban vagy a perben kirendelt szakértőt választ. Megjegyezte, a magánszakértő nem készíthet csak a megbízója által szolgáltatott adatok alapján szakvéleményt.

Trócsányi László a magyar jogban teljesen új jogintézményként beszélt a társult perlésről, amelyre fogyasztói szerződések és munkaügyi perek esetén lesz lehetőség. Ez a perfajta azért hatékony, mert csökkenti a jogérvényesítés egységnyi költségét - mutatott rá.

A miniszter szerint a kódex benyújtását széleskörű szakmai egyeztetés előzte meg, továbbá nagy figyelmet fordítottak a külföldi, német, osztrák, svájci és szlovén szabályozások elemzésére.

Fidesz: Újabb fontos állomásához érkezett a jogrendszer megújítása

Répássy Róbert, a Fidesz vezérszónoka a keddi általános vitában arról beszélt, hogy a polgári perrendtartás megújításával újabb fontos állomásához érkezett Magyarország jogrendszerének megújítása, amelyik 2011-ben az új alaptörvény elfogadásával kezdődött. A javaslat jelentősen javíthatja az igazságszolgáltatás hatékonyságát, ami a jogállamiság kulcsa. Az alaptörvény garantálja, hogy a hatóságok tisztességesen, részlehajlás nélkül intézzék mindenki ügyeit, amiket a független és pártatlan bíróságok tisztességes tárgyaláson, ésszerű, határidőn belül bírálnak el - emelte ki. 

Az újításokra áttérve kiemelte, hogy biztosítani kell a hatékony perek feltételeit. Ennek egyik eszköze a perkoncentráció, vagyis olyan feltételeket kell teremteni, hogy a bíró egy érdemi tárgyaláson dönthessen a polgárok elé vitt ügyéről. Ennek érdekében a javaslat bevezeti az osztott perszerkezetet, ami a felektől nagyobb közreműködést követel meg, ugyanis súlya van, ha valaki mulaszt, de a döntés hamarabb megszülethet. A javaslat ezért csak szűk körben teszi lehetővé az előzetes rögzült álláspontoktól való eltérést - emelte ki.

Jelentős változtatásnak nevezte, hogy a nem védekező alperessel szemben tárgyalás nélkül, írásban kibocsátható a bírósági meghagyás. Hozzátette, hogy a törvény a bírótól és az eljárás minden szereplőjétől a jelenleginél aktívabb magatartást követel. A törvényhozó nem indulhat ki abból, hogy az eljárásnak vannak olyan szereplői, akik nem érdekeltek az ítélet meghozatalában, ezért mindenkitől jóindulatú hozzáállást várnak el - emelte ki.

MTI / Magyar Hírlap