Új és átlátható bírósági végrehajtói rendszer kell
2015.03.16

Répássy Róbert Simon Róbert Balázs (Fidesz) felszólalására reagált a bírósági végrehajtói rendszer átalakításával kapcsolatban 2015. március 16-án az Országgyűlésben. 


"Tisztelt Országgyűlés! Simon Róbert Balázs képviselő úr, a Fidesz képviselője, interpellációt nyújtott be az igazságügyi miniszterhez: „Hogyan újulhat meg a hazai végrehajtási rendszer?” címmel. Tisztelettel tájékoztatom képviselő urat, hogy Trócsányi László miniszter úr megbízásából a választ Répássy Róbert államtitkár úr fogja megadni. Parancsoljon, képviselő úr!

SIMON RÓBERT BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Államtitkár Úr! A bírósági végrehajtás intézményének létrehozásával a jogalkotó egy törvényileg szabályozott eljárás keretében az állam egyik legfontosabb feladatának megoldására törekszik, amely nem más, mint a jogvédelem és a jogérvényesülés biztosítása. A végrehajtás éppen ezért különlegesen fontos szerepet tölt be a jog érvényre juttatásában, a jogrend működtetésében. Ha a végrehajtási eljárásokkal kapcsolatban a közbizalom megrendül, az előbb vagy utóbb a jogállamba vetett hitet aknázza alá. Ennek a folyamatnak a megállítása érdekében az Igazságügyi Minisztérium miniszteri biztost nevezett ki a Végrehajtói Kamara mellé, illetve a köztestület átvilágítására. A legutóbbi sajtóhírek pedig már arról szóltak, hogy a kamara teljes elnöksége, azaz a régi vezetés benyújtotta a lemondását.

Kormánypárti képviselőként azt várom, hogy legyen rend a bírósági végrehajtók visszaélésektől hangos világában. Meggyőződésem, hogy új, tiszta, átlátható és tisztességes bírósági végrehajtói rendszerre van szükség, amely figyelemmel van az emberi méltóságra is mint alapjogra. Egészséges egyensúlyt kell kialakítani a végrehajtást kérők és az adósok jogai és kötelezettségei között, ezért a végrehajtásnak úgy kell működnie, hogy az állam felügyelete megfelelően érvényesüljön. Egyúttal vissza kell állítani az emberek igazságszolgáltatásba vetett bizalmát, hatékonyabbá és gyorsabbá kell tenni az eljárásokat.

Mindezek alapján tisztelettel kérdezem államtitkár urat: hogyan újulhat meg a hazai végrehajtási rendszer? Tisztelettel várom a válaszát. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A választ Répássy Róbert államtitkár úr fogja megadni. Parancsoljon, államtitkár úr!

DR. RÉPÁSSY RÓBERT igazságügyi minisztériumi államtitkár: Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Képviselő Úr! Az igazságügyi kormányzat elkötelezett abban, hogy a bírósági végrehajtást átlátható, tisztességes és az alapvető emberi jogok figyelembevétele mellett folyó eljárássá alakítsa. Ennek a célnak az elérése érdekében az Igazságügyi Minisztérium feladatának tekinti, hogy megszüntesse a végrehajtásban ma tapasztalható anomáliákat, és rendet tegyen ezen a területen abból a célból, hogy egyértelmű és átlátható helyzet alakuljon ki. A miniszterelnök is azt várja el az igazságügyi minisztertől, hogy kompromisszumok nélkül tegye rendbe a végrehajtói rendszert, és eszerint tegyen javaslatot annak megújítására.

A végrehajtók működésének állami felügyelet alá vonása megkezdődött. 2015. március 1-jével a végrehajtók magatartásának és működésének felügyeletét, valamint a végrehajtók magatartása ellen benyújtott panaszok elbírálásának felügyeletét az Igazságügyi Hivatal látja el. Az Igazságügyi Hivatalban a panaszok kezelésének felügyelete március első munkanapjától teljes hatáskörrel működik. A hivatalnak a végrehajtók magatartásának és működésének ellenőrzését végző szervezeti egysége első ellenőrzéseit, felkészülést követően, április-május hónapban kezdi meg.

Az állami felügyelet tehát már rendelkezik a megfelelő jogosultságokkal, amelyek biztosítják a felügyeleti munka hatékonyságát, a javaslattétel jogát a bírósági végrehajtás megújulása érdekében. Az Igazságügyi Hivatalnak a jövőben is az a feladata, hogy olyan ellenőrzési módszereket fejlesszen ki, amelyekkel azonnali jelzéseket tud adni a jogalkotásnak, ha beavatkozásra van szükség.

A meginduló ellenőrzéseket következetes fegyelmi gyakorlat fogja követni. Az elmúlt évek fegyelmi eljárásainak számát nagyságrendekkel meghaladó fegyelmi eljárás megindítása van folyamatban jelenleg. Az átalakításnak ki kell terjednie a teljes végrehajtói szervezetrendszerre.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara elnöksége az elmúlt héten bejelentette lemondását. Mi ezt jelzésnek tekintjük arról, hogy a kamara maga sem elégedett saját, elmúlt évtizedes tevékenységével. Ebben a tekintetben a kormánynak az az álláspontja, hogy alaposan elemezni kell a Végrehajtói Kamara elmúlt húsz évben végzett munkáját, értékelnünk kell azt, hogy milyen hatékonysággal látta el a Végrehajtói Kamara azokat a közfeladatokat, amelyekkel a törvényhozás megbízta. Elemeznünk kell, hogy vajon kellő hatékonysággal és eredményesen látta-e el a kamara a végrehajtók szakmai munkájának és erkölcsi magatartásának ellenőrzését. Vizsgálnunk kell, hogy megfelelő súllyal avatkozott-e be a végrehajtók magatartásának befolyásolására, azaz mennyiben felelős a kamara felügyeleti tevékenysége azért, mert a társadalomban jelentősen megingott a közbizalom a végrehajtással, az igazságszolgáltatás egy fontos szegmensével szemben. Ennek az elemző és értékelő munkának rövidesen a végére érünk.

Tisztelt Képviselő Úr! A változások nem hagyhatják figyelmen kívül a végrehajtókra vonatkozó szabályozás teljes eszközrendszerét sem, amely kiterjed a végrehajtói munka szakmai feltételrendszerére.          

Egy ígéretet biztosan tehetek: ha a kamara munkájának előbbiek szerint lefolytatott értékelése azt mutatja, hogy a kamara nem látta el megfelelően a rá bízott közfeladatokat, akkor a kormány újabb szigorításokat tervez a Végrehajtói Kamara működésében, jogosultságainak mértékében, munkájának felügyeletében és irányításában. Kérem válaszom elfogadását. (Taps a kormánypártok soraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem képviselő urat, hogy elfogadja-e az államtitkári választ. Parancsoljon!

SIMON RÓBERT BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Az interpellációmban új, tiszta, átlátható és tisztességes bírósági végrehajtói rendszerről beszéltem. Miután államtitkár úr ezt megerősítette, és a kamara ilyen értelemben ebben az irányban fog elmozdulni, tehát új, tiszta, átlátható és tisztességes módon működik reményeink szerint a jövőben, ezért a választ elfogadom. (Taps a kormánypártok soraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Mint hallhattuk, képviselő úr elfogadta az államtitkári választ."

MTI / kormany.hu