Az új Ptk. szükségessé teszi a teljes jogrendszer felülvizsgálatát
2013.11.05

Az új polgári törvénykönyv által alkalmazott új fogalomrendszer, valamint a jogintézmények háttérszabályainak egységesítése a célja annak a törvényjavaslatnak, amely az új Ptk. hatályba lépésével összefüggésben több törvényjavaslatot is módosít.  

Az új polgári törvénykönyv (Ptk.) hatályba lépésével kapcsolatos törvények módosításáról szóló javaslat általános vitájával ért véget az Országgyűlés keddi ülése.

Az új polgári törvénykönyv által alkalmazott új fogalomrendszer, valamint a jogintézmények háttérszabályainak egységesítése a célja annak a törvényjavaslatnak, amely az új Ptk. hatályba lépésével összefüggésben több törvényjavaslatot is módosít.

Répássy Róbert igazságügyi államtitkár a kormány javaslatát bemutatva expozéjában azt mondta, az új szabályozás miatt egyes területeken szükségessé válik a teljes jogrendszer felülvizsgálata az egységesítés miatt. Kiemelte egyebek mellett a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvényeket, amelyeknek terminológiai összhangot szolgáló pontosításokat vezetnek át, de lesznek tartalmi változások is, egyebek mellett az örökbefogadás szabályainál.

Változások lesznek a közigazgatási és igazságügyi tárgyú törvényekben is, jelentősen változnak például a polgári perrendtartás szabályai, lehetőség lesz arra, hogy a felnőtt korú, korlátozottan cselekvőképes személyes szélesebb körben járjanak el önállóan bírósági ügyekben.

A részvények átalakítására vonatkozó szabályok módosítása miatt változik a tőkepiaci törvény is, a biztosítási tárgyú törvényekben pedig a kárfogalom csak a kárra vonatkozna.

A márciusban életbe lépő Ptk. új megközelítésben szabályozza a kártérítési felelősség szabályait, a módosítással ezt a változást is átvezetik - ismertette az államtitkár.

Vas Imre, a Fidesz vezérszónoka kitért arra, hogy a változások érintik a szociális ügyekkel, gyermekvédelemmel, az egészségüggyel, a közlekedéssel, az energetikával, a környezetvédelemmel, és a honvédelemmel kapcsolatos szabályokat. Hangsúlyozta, hogy minden tárgykörben ugyanaz a cél: az új Ptk. terminológiájával való összeegyeztetés, a törvényi hivatkozások megváltoztatása. Kiemelte a polgári perrendtartással, büntetőeljárással, közigazgatási hatósági eljárással, gyermekvédelemmel, valamint a támogatott döntéshozatallal kapcsolatos részletszabályok módosítását.

Vejkey Imre, a kereszténydemokraták vezérszónoka azt mondta, hogy az új civiljogi kódex a magánjogi jogviszonyokat a lehetőségekhez mérten a legteljesebb módon szabályozza. Felöleli a családi jogviszonyokat és a gazdasági társaságokra vonatkozó normákat is - emelte ki. A politikus össztársadalmi érdeknek nevezte, hogy az új Ptk. jövőre zökkenőmentesen, a hatályos jogrenddel koherensen lépjen életbe. Kijelentette: ennek érdekében a jogrendszert szabályozó eszközöket hozzá kell igazítani az újonnan megalkotott civiljogi szabályrendszerekhez. 

MTI