Megjelent az új büntető kódexet magyarázó kommentár - Könyvbemutató
2013.07.22

Megjelent az új büntető törvénykönyvet (Btk.) magyarázó "Új Btk. kommentár" a Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. gondozásában. A kommentár főszerkesztője, Polt Péter legfőbb ügyész a kiadványsorozat hétfői budapesti bemutatóján kiemelte, hogy a nyolckötetes mű igyekszik tükrözni a valódi jogalkotói szándékot.

Polt Péter elmondta, olyan kommentár elkészítése volt a cél, amely a gyakorlati napi alkalmazásban próbálja meg bemutatni az egyes jogintézményeket, oly módon, ahogy azt annak idején, megalkotásukkor a jogalkotók elképzelték.

A kommentár igyekezett feltárni az egyes értelmezési lehetőségek közül azokat, amelyek a jogalkotó valódi szándékát tükrözik, és ezáltal lesz koherens a jogalkalmazás a jogalkotással - tette hozzá.

Polt Péter reményét fejezte ki, hogy a kommentár alakítja majd a joggyakorlatot, és a joggyakorlat fogja alakítani a kommentár következő kiadásait.

Közölte, a kiadványsorozat szerzői a jogi gyakorlat valamennyi szegmensét átfogják, hiszen van köztük bíró, ügyész, ügyvéd és egyetemi oktató is.

Polt Péter szólt arról is, hogy az új Btk. az alapelveket, a legfontosabb irányokat megtartotta a korábbi magyar büntetőkódexekből, mégis teljesen új mű, amelynek meg kellett felelnie a kor kihívásainak: a változó gazdasági, technikai, tudományos környezetnek, a nagyon gyorsan változó társadalmi körülményeknek és az európai integráció követelményeinek.

"Úgy gondolom, hogy sikerrel teljesítette ezeket a kihívásokat az új Btk." - mondta.

Polt Péter elmondta, a kommentár elsősorban a jogalkalmazónak készült, de a jogi oktatásban, a képzésben is felhasználható.

Miskolczi Barna, a Legfőbb Ügyészség főosztályvezető-helyettes ügyésze arról beszélt, hogy ami új a kódexben, azt a társadalmi gazdasági és történeti fejlődés hozta magával. Nem kívántak teljes egészében szakítani az eddigi anyagi jogi megoldásokkal, és nem tértek el az ország társadalmi, gazdasági fejlődése szabta keretektől - mondta.

Miskolczi Barna hangsúlyozta, kifejezett jogalkotói szándék volt a következetesség visszaállítása, mivel az elmúlt mintegy harminc év sorozatos módosításai a régi Btk.-t "kicsit következetlenné" tették, a belső koherenciáját megbontották.

Arról, hogy némelyek szerint az új Btk.-t a szigorú hozzáállás jellemzi, kiemelte: "a szigorúság (...) inkább a következetességet jelenti", habár - mint mondta - tényleg tetten érhető néhány bűncselekménynél tételhatár-emelés.

Miskolczi Barna hangsúlyozta azt is, hogy az új Btk. semmiképpen nem adja fel a helyreállító igazságszolgáltatás vívmányait, sőt hozzá is tesz ezekhez, új szankciókat is bevezet: például a jóvátételi munkát, ami teljesen új a magyar jogrendszerben.

Szentkirályi-Szász Krisztina, a Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. vezérigazgatója közölte, a 8 kötetből álló kommentárnak 12 szerzője van, 1460 oldalas és 3000 példányban jelent meg.

Magyarország negyedik, teljes büntető törvénykönyve július elsején lépett hatályba.

Jogi Fórum / MTI